Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.prosports.cz (prodávající), jehož provozovatelem je firma Mgr. Ivo Zavadil (více viz bod 11). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů resp. kupujících).

Kontaktní údaje pro zákazníky:
Email: info@prosports.cz
Tel.: +420 603 891 447

2. Základní pravidla nákupu

Zboží je zasíláno pouze na území ČR.
Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH, případně dalších poplatků kromě nákladů na doručení zboží.
Jednotlivé formy slev nelze kombinovat, slevy se nesčítají.
Nákup je realizován až po řádném odeslání objednávky do systému prodávajícího.
Veškeré odeslané objednávky jsou považovány za závazné.
Každá objednávka obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena až do vyřízení. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu se zákaznickým centrem.
O stavu objednávky je kupující v průběhu jejího vyřízení informován prostřednictvím informačních emailů zasílaných prodávajícím na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
Ceny platí do konce kalendářního měsíce a nabídka platí do vyprodání zásob.
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
Veškeré osobní údaje uvedené kupujícím při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů. Více o ochraně a zabezpečení dat v bodě 13. těchto obchodních podmínek

3. Výběr zboží

Zboží je prezentováno v internetovém obchodě www.prosports.cz formou náhledových karet po jednotlivých kategoriích. Detail každé karty obsahuje název, krátký popis, obrázek a další doplňující technické informace o produktu. Odstíny barev fotografií produktů se mohou drobně lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků. Prodávající za tuto skutečnost neodpovídá.
Po vybrání požadované velikosti, případně barvy produktu tlačítkem PŘIDAT DO KOŠÍKU, umístíte vámi vybrané zboží do košíku.
V košíku se Vám zobrazí jednotlivé produkty s počtem zvolených kusů, který lze libovolně změnit a cenou zboží. Ve druhém kroku máte možnost zvolit způsob platby a dodání zboží. Ve třetím kroku objednávkového procesu jste vyzvání k vyplnění osobních a doručovacích údajů. Po vyplnění údajů v objednávce a seznámením se s obchodními a reklamačními podmínkami je nutné tlačítkem Odeslat objednávku.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

 • Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě www.prosports.cz.
 • Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.
 • Zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na www.prosports.cz, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akce“.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. V případě osobního odběru je za místo doručení považována adresa provozovny vybrané prodejny.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
Vyplnění registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.prosports.cz se řídí zásadami o ochraně osobních údajů.

5. Doprava, osobní odběr zboží a rezervace zboží

Zboží je zasíláno v Čechách prostřednictvím externích dopravců, kterými jsou Česká pošta, PPL a GLS.
Objednané zboží je možné odebrat také formou osobního odběru na kamenné prodejně.

6. Způsob platby a převzetí zboží

Platba za zboží doručované některým z externích dopravců je realizována prostřednictvím dobírky. Po převzetí zásilky dopravcem vám bude zásilka v rámci ČR doručena následující pracovní den na adresu, kterou jste uvedli při objednávání zboží. Pro urychlení převzetí zásilky uvádějte vždy adresu, na které jste během dne k zastižení.
V případě osobního odběru zboží na kamenné prodejně je platba za zboží realizována v hotovosti nebo platební kartou. Jako alternativu k hotovosti je možné použít též Prosports dárkovou poukázku. Zboží bude možné vyzvednout přímo na prodejně na základě výzvy k vyzvednutí zaslané emailem případně sdělené telefonicky pracovníkem prodejny. Zboží je nutné vyzvednout do 5 dnů od oznámení. Na základě osobní domluvy lze lhůtu pro vyzvednutí prodloužit. 

7. Potvrzení objednávky a expedice zboží

Po odeslání závazné objednávky obdržíte automatické potvrzení o zařazení Vaší objednávky do systému včetně přiděleného čísla k Vaší objednávce. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu. O průběhu vyřízení Vaší objednávky budete dále informováni prostřednictvím informačních emailů, případně telefonicky pracovníky zákaznického centra.
Objednané zboží bude vyskladněno do 3 – 7 pracovních dnů, v některých případech až 9 dnů od potvrzení objednávky. V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni pracovníky zákaznického centra a Vaše objednávka bude po dohodě stornována nebo aktualizována.
V případě nutnosti kompletace objednávky z více skladů před jejím odesláním se předpokládaný termín dodání objednávky může prodloužit až o 5 pracovních dní. O této skutečnosti je kupující informován v průběhu vytváření objednávky.

8. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno na kamenné prodejně. 

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží. 

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupujicí od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel. 
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě, a to výlučně prostřednictvím formuláře Vzorového odstoupení od kupní smlouvy, viz. příloha č. 1 těchto obchodních podmínek. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Do 14 dnů od předání nebo doručení Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. V případě odstoupení od smlouvy zasílá kupující zboží na adresu expediční pobočky uvedené v průvodním dokladu k zásilce (balíková soupiska případně faktura). V případě zaslání musí být zboží kupujícím zasláno standartním balíkem bez dobírky. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Ke zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nabytí zboží (faktura) a kopii Odstoupení od kupní smlouvy.

Zboží k vrácení může kupující předat také na kamenné prodejně. Cena za zboží, kterou kupující uhradil, bude pak následně vrácena na uvedené číslo účtu kupujícího a to do 14ti dnů od převzetí zboží.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. V případě vrácení pouze části zboží z objednávky budou zaplacené náklady na jeho doručení vráceny kupujícímu v poměrné části za toto vrácené zboží. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno.

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo
 • o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

10. Věrnostní program

Věrností kartu Prosports lze jednat pouze na kamenné prodejně a platí pouze na nákupy na kamenné prodejně. 

11. Provozovatel

Provozovatel:
Mgr. Ivo Zavadil, Puškinova 420/2a, 682 01 Vyškov, IČ: 62125931, tel. 603 891 447.

Firma je zapsána v Živnostenském rejstříku ve Vyškově.

Kamenná prodejna:
Prosports, Dobrovského 2, 682 01 Vyškov. Telefon: 517 342 713.

12. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

13. Zabezpečení dat

Firma Mgr. Ivo Zavadil si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím!
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Firma Mgr. Ivo Zavadil veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu firmy a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

14. Ostatní ujednání

Spotřebitelem respektive kupujícím se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícho při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky.

Mgr. Ivo Zavadil nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2020.

Příloha č. 1 –  VZOROVÉ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající:
Mgr. Ivo Zavadil, Puškinova 420/2a, 682 01 Vyškov, IČ: 62125931.

Pobočka expedice:
Prosports, Dobrovského 2, 682 01 Vyškov

Kupující:
Jméno a příjmení kupujícího:


Adresa, telefon, email kupujícího:


Číslo bankovního účtu kupujícího:

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy
Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.
 – číslo objednávky
 – kód a název zboží


Datum: 
………………………
podpis kupujícího